Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

www.denhaagvrederecht.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streeft naar het geven van juiste en actuele informatie. Wij garanderen echter niet dat de inhoud van deze site volledig, accuraat en juist is. Mocht er een pagina of document zijn met onjuiste of verouderde informatie, dan stellen wij een reactie erg op prijs. Mail in dit geval naar biz@denhaag.nl.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie.

Content van derden

Deze website bevat content en links naar websites van derden. Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

Privacy

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden. Hierbij nemen wij de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in acht.

Copyright

Wij behouden ons het auteursrecht op deze website voor. Het is echter toegestaan om het tekst- en beeldmateriaal dat als download wordt aangeboden, over te nemen en/of te verspreiden.

  • Den Haag