Meer info

Meer info

Deze website is een initiatief van de gemeente Den Haag en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Deze website is bedoeld als 'online toolkit'. De downloads zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans. Heeft u vragen over deze website? Mail dan naar biz@denhaag.nl.

Links
Blog van Ministerie van Buitenlandse Zaken www.mensenrechtenwereldwijd.nl
Carnegie-Stichting / Vredespaleis www.vredespaleis.nl
Citymarketing Den Haag www.denhaag.nl/citymarketing
Clingendael | Nederlands instituut voor Internationale Betrekkingen www.clingendael.nl
Dag van de Vrede www.dagvandevrede.nl
Den Haag Congres Bureau www.denhaagcongres.nl
Doing Business in the Hague www.doingbusinessinthehague.com
Europees Octrooibureau www.epo.org
Europol www.europol.europa.eu
Gemeente Den Haag www.denhaag.nl
Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht www.hcch.net
Haagse Internationale Dag www.internationaledag.nl
Het Internationaal Gerechtshof www.icj-cij.org
Het Internationaal Strafhof www.icc-cpi.int
Het Permanente Hof van Arbitrage www.pca-cpa.org
Internationale Zone www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Internationale-Zone.htm
Joegoslavië Tribunaal www.icty.org
Ministerie van Buitenlandse Zaken www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz
Opleidingen op het gebied van recht en veiligheid www.studyinthehague.com/justice-law-and-safety
Organisatie voor het verbod op chemische wapens www.opcw.org
Peace Portal, platform voor kennisdeling www.peaceportal.org
Studeren in Den Haag www.studeerindenhaag.nl
The Hague Academic Coalition www.haguecoalition.org
The Hague Institute for Global Justice www.thehagueinstituteforglobaljustice.org
The Hague International Center www.denhaag.nl/en/residents/to/The-Hague-International-Centre.htm
The Hague Security Delta www.thehaguesecuritydelta.com
Toeristische informatie Den Haag www.denhaag.com
Veilige wereld - veilig Nederland www.facebook.com/VeiligeWereldVeiligNederland
Vredespaleis www.vredespaleis.nl

PDF bestandMeer links en contactinformatie van alle internationale organisaties in Den Haag en omgeving.  (PDF, 315 kB)

  • Den Haag