Gastland

Gastland

Gastland

Nederland en Den Haag als gastland en gaststad

Nederland is trots op de vestiging van zo'n 200 gouvernementele en niet-gouvernementele internationale organisaties in en rond Den Haag. Door de aanwezigheid van deze organisaties en vele kennisinstellingen mag Nederland zich met recht een expertisecentrum op het gebied van Vrede en Recht noemen. De Nederlandse regering wil deze status graag behouden en verder uitbouwen. Daarom wil Nederland een goed gastland zijn en samen met gaststad Den Haag de internationale organisaties een goed werkklimaat bieden en hun medewerkers een goed leefklimaat. De dienstverlening aan internationale werknemers staat hoog in het vaandel. Zo heeft Den Haag in het stadhuis speciaal voor hen een International Center ingericht en een kantoorverzamelgebouw geopend voor non-gouvernementele organisaties.

Bekijk de factsheet voor meer informatie over Nederland als gastland en Den Haag en gaststad.

Grondwet

Een goed gastland zijn past bij de Nederlandse grondwet. Hierin staat namelijk dat de Nederlandse regering de taak heeft om de ontwikkeling van de internationale rechtsorde te bevorderen (artikel 90). Een belangrijk doel, dat Nederland als één van de weinige landen ter wereld in de grondwet heeft opgenomen.

NGO vestigen in Den Haag

Het aantal NGO’s in Den Haag is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld: van 80 naar 170. Mede dankzij het aantrekkelijke vestigingsklimaat en het hoge niveau van de Haagse voorzieningen. NGO’s zoals Oxfam Novib, Save the Children en Cordaid hebben de keuze voor Den Haag al eerder gemaakt. In de ‘NGO Roadmap’ legt de gemeente Den Haag uit welke stappen NGO’s moeten nemen om zich te vestigen in Den Haag.

Clinton op Afghanistan Conferentie

Gastland downloads

Alle downloads

Gastland

Gastland

465 kB

Europese school

Europese school

Bron: Gemeente Den Haag
6,25 MB

  • Den Haag