Geschiedenis

Geschiedenis

Geschiedenis

Geschiedenis van Den Haag als stad van Vrede en Recht

Den Haag heeft een lange geschiedenis op het gebied van vrede en recht. Het begon allemaal rond de eerste Haagse Vredesconferentie, die in 1899 in de stad plaatsvond. Een belangrijk resultaat van deze conferentie was de oprichting van het Permanente Hof van Arbitrage. Dit Hof kreeg onderdak in het speciaal hiervoor gebouwde Vredespaleis dat in 1913 werd geopend. In dit paleis vestigden de Verenigde Naties in 1946 hun rechtsorgaan, het Internationaal Gerechtshof, het enige VN-hoofdkantoor dat zich buiten New York bevindt. Sindsdien kiezen steeds meer organisaties voor Den Haag als vestigingsplaats. Vandaag de dag telt de stad zo'n 200 internationale instellingen die allemaal werken aan één gemeenschappelijk doel: een wereld waarin iedereen een vredig en rechtvaardig bestaan kan opbouwen.

Bekijk de factsheet voor meer informatie over de geschiedenis van Den Haag als stad van vrede en recht.

Prestigieuze organisaties

Door de vestiging van het permanente Hof van Arbitrage en het Permanente Hof van Internationale Justitie in Den Haag werd de stad steeds vaker in één adem genoemd met vrede en recht. Dat maakte de stad alsmaar aantrekkelijker voor organisaties van over de hele wereld.

Wapenspreuk

Sinds 2012 mag Den Haag officieel de wapenspreuk 'Vrede en Recht' voeren. De Hoge Raad van Adel gaf de stad dit recht vanwege haar rol in het bereiken van een vreedzame en rechtvaardige wereld gedurende de afgelopen honderd jaar.

Zitting Permanente Hof van Arbitrage

Geschiedenis downloads

Alle downloads

Zitting Internationaal Gerechtshof

Zitting Internationaal Gerechtshof

Bron: Haagse beeldenbank
2,47 MB

  • Den Haag