Organisaties

Organisaties

Organisaties

Van voorkomen tot beslechten

Werken aan een vreedzame en rechtvaardiger wereld. Dat doen zo’n 200 internationale organisaties in Den Haag. Ze lossen conflicten op, niet met wapens, maar met een rechtsgeldig en afgewogen besluit. Ze vervolgen oorlogsmisdadigers en berechten hen. Kennis, wetenschap en ervaring op het terrein van vrede en recht komen in Den Haag samen en vrede bevorderende projecten vinden hier hun oorsprong. Organisaties als het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Strafhof, het Joegoslavië-tribunaal en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) zijn allemaal in Den Haag gevestigd.

Bekijk de factsheet voor meer informatie over internationale organisaties in Den Haag.

Vreedzame oplossingen

Het Internationaal Gerechtshof, het hoogste rechtsorgaan van de Verenigde Naties, zoekt naar vreedzame oplossingen in geschillen tussen staten. Zo worden conflicten opgelost en veelal voorkomen in de rechtszaal.

Vervolgen en berechten

Nederland neemt het voortouw in het vervolgen van oorlogsmisdadigers of verdachten van misdrijven tegen de menselijkheid. Als het eigen land dit niet wil of kan, zijn er hoven en tribunalen die deze taak overnemen, zoals het Internationaal Strafhof (ICC).

Media bij Joegoslavië Tribunaal

Organisaties downloads

Alle downloads

Inspecteurs OPCW

Inspecteurs OPCW

Bron: OPCW
4,63 MB

Congres in World Forum

Congres in World Forum

Bron: World Forum
12,5 MB

  • Den Haag