Toekomst

Toekomst

Toekomst

De toekomst van de stad van Vrede en Recht

Vanuit Den Haag zetten belangrijke internationale gerechtshoven en tribunalen en zo’n 170 non-gouvernementele organisaties zich succesvol in voor een rechtvaardiger en veiliger wereld voor iedereen. Medewerkers van de internationale organisaties voelen zich hier thuis en kunnen in alle rust hun werk doen. Nederland en Den Haag willen dat dit in de toekomst zo blijft. Daarom werken zij er hard aan het aantal internationale organisaties voor de stad te behouden en zelfs verder uit te breiden. Zo blijven diplomaten in het buitenland de komende jaren de belangen van Nederland en Den Haag behartigen en versterkt Den Haag de relaties met VN-organisaties en VN-steden. Dankzij dienstverlening op maat aan expats, een goede bereikbaarheid, een gunstig woonmilieu en goede educatieve en culturele voorzieningen hoopt Den Haag het vestigingsklimaat voor internationale organisaties nog verder te verbeteren.

Bekijk de factsheet voor meer informatie over de toekomst van de stad van vrede en recht.

Draagvlak

Om ervoor te zorgen dat internationale gasten zich hier gewenst, gewaardeerd en veilig blijven voelen, streeft Den Haag de komende jaren naar het nog verder vergroten van draagvlak voor de rol van de stad als internationale stad van vrede en vecht.

Kennis vergroten

Den Haag hecht veel waarde aan het versterken van de aanwezige kennisinfrastructuur in de stad. Dit gebeurt onder andere door het uitbouwen van het The Hague Institute for Global Justice (THIGJ) en het cluster internationaal recht.

Artist impression nieuw Strafhof

Toekomst downloads

Alle downloads

Universiteit Leiden

Universiteit Leiden

Bron: Den Haag Marketing
9,93 MB

  • Den Haag