Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid

Den Haag: samenwerking en innovatie in (inter)nationale Veiligheid

Door de aanwezigheid van zo’n 200 internationale organisaties staat Den Haag bekend als stad van Vrede en Recht. Den Haag en Nederland zetten zich daarnaast ook in voor nationale en internationale veiligheid: een belangrijke voorwaarde voor vrede en recht! In de Haagse regio worden steeds meer (internationale) verbindingen gelegd tussen vrede, recht en veiligheid. Samenwerking en innovatie staan hierbij centraal. Zo wordt er in Den Haag gewerkt aan een betere wereld.

Bekijk de factsheet voor meer informatie over samenwerking en innovatie in (inter)nationale veiligheid.

The Hague Security Delta

Door de sterk groeiende verbindingen tussen verschillende instellingen is er in de Haagse regio een specialistisch kennisknooppunt ontstaan op het gebied van (inter)nationale Veiligheid. Dit knooppunt vormt de basis voor 'The Hague Security Delta'.

'CSI The Hague'

Organisaties en bedrijven in Den Haag werken aan het vergroten van de (inter)nationale veiligheid. Zij richten zich op de beveiliging van personen en gebouwen, het onderzoeken van nieuwe forensische technieken of het voorkomen van terroristische aanvallen.

Cybercrime
  • Den Haag